Nog voordat de verantwoordelijkheid voor de nieuwe taken in het kader van de drie decentralisaties bij de gemeenten kwam te liggen gingen de gemeenten Veendam en Pekela aan de slag met een nieuwe werkwijze om participatie bevorderen. Zij zijn in 2012 aan de slag gegaan met het project ‘Buurt op eigen kracht’ dat zich richt op het versterken van de participatie van alle burgers, door het ontwikkelen van sociale wijkteams. In de bijlage vindt u een uitgebreide beschrijving van dit praktijkvoorbeeld.

Print Friendly, PDF & Email