Onderzoeker Maria Schenk heeft met behulp van 586 deelnemers aan de HoeGekIsNL dagboekstudie laten zien dat positief affect (PA) en negatief affect (NA) samenhangen met lichamelijke klachten. Op groepsniveau hadden mensen met meer NA meer lichamelijke klachten en mensen met meer PA minder klachten. Binnen personen over de tijd, echter, werd een toename in PA gevolgd door een afname in lichamelijke klachten over de volgende 24 uur. Binnen personen was het effect van NA op klachten veel kleiner.

U kunt het artikel hier nalezen.

Print Friendly, PDF & Email