Minister Edith Schippers van VWS heeft het plan van aanpak inzake de jaarrekeningen van de ggz naar de Tweede Kamer gestuurd. Het zwaartepunt ligt bij het transitiejaar 2013, het jaar waarin de ggz-sector voor het eerst sectorbreed is bekostigd op basis van DBC’s. De NBA heeft in april van dit jaar een audit alert uitgebracht ten aanzien van de controleverklaringen bij de financiële overzichten 2013 van aanbieders van curatieve geestelijke gezondheidszorg (cGGZ).

Bron: Plan van aanpak jaarrekeningen ggz

Print Friendly, PDF & Email