Het Phrenos Rehabilitatiecongres ‘Herstel: de voortgang’ zal op 21 mei in Den Bosch plaatsvinden. 

Het congres is bedoeld voor professionals werkzaam in de ggz en in de maatschappelijke dienstverlening die actief zijn in de begeleiding en ondersteuning van mensen met psychische aandoeningen.

Herstelondersteuning is uitgangspunt geworden voor de zorgverlening aan mensen met psychische aandoeningen. Vanwege de veranderingen in de organisatie van de zorg  zijn cliënten aangewezen op een mengpakket van maatschappelijke ondersteuning en begeleiding vanuit de ggz. Deze zorgverlenende partijen hebben verschillende kennis en hanteren verschillende benaderingen.  Het Phrenos Rehabilitatiecongres wil een bijdrage leveren aan de dialoog tussen deze benaderingen.

 

In de ochtend spreken de psychiaters René Keet en Jim van Os over herstel en behandeling, Wilma Boevink over de herstelbeweging, Lenie Scholten over herstelondersteuning en de Wmo en Ton Verspoor zal vertellen over de ontwikkeling van een herstelacademie. ’s Middags zijn er parallelsymposia en workshops. 

 

Tijdens het congres is er een postermarkt en worden er posterprijzen uitgereikt. U kunt hiervoor tot 3 april een postervoorstel indienen. Ook vindt de uitreiking van de Douglas Bennett Award plaats. Nominaties kunnen worden ingediend tot 3 april.

 

Inschrijven is mogelijk via de website van Phrenos. Hier vindt u ook meer informatie over het programma.

Print Friendly, PDF & Email