Routine Outcome Monitoring (ROM) is het regelmatig invullen van vragenlijsten, bedoeld ter ondersteuning van de behandeling. Al in 2012 werd door onder meer alle acht kernhoogleraren psychiatrie gewaarschuwd voor grootschalige invoering van deze ROM om de kwaliteit van behandelingen te vergelijken. Daarvoor is het totaal ongeschikt. Dit is nog weer eens bevestigd door een onafhankelijk rapport van de rekenkamer van 26 januari 2017. Een flink aantal bekenden uit de ggz komen nu met een petitie.

Het is nu zelfs een wettelijke verplichting en zorgverzekeraars geven boetes als er onvoldoende ROM-gegevens worden aangeleverd. Het verkrijgen en verwerken van al die gegevens kost naar schatting 30 miljoen per jaar.

ROM was oorspronkelijk bedoeld voor het verbeteren van de individuele behandeling. Dit gebruik is verdrongen door het moeten leveren van ROM-gegevens aan de stichting benchmark GGZ. Privacygevoelige informatie wordt op grote schaal verstrekt zonder toestemming van de patiënt voor iets waar hij niets aan heeft.

Natuurlijk zijn de initiatiefnemers van de petitie niet tegen het meten van de kwaliteit. Zij zijn tegen een verkeerde manier om de kwaliteit te meten. ROM is dáárvoor volgens hen niet geschikt.

De initiatiefnemers van de petitie ‘Stop de ROM

 • Jim van Os, hoogleraar psychiatrie,
 • Lex Vink, verpleegkundige/ervaringsdeskundige, 
 • Judica Berkelaar, ervaringsdeskundige/activist,
 • Marian Ploegmakers, klinisch psycholoog/psychotherapeut,
 • Gert Muller, sociaal psychiatrisch verpleegkundige/gezins- en relatietherapeut, 
 • Inge van de Kerkhof, webbeheerder/ervaringsdeskundige, 
 • Cobie Groenendijk, psychiater/jurist/activist Nationaal Zorgfonds, 
 • Wilma Boevink, onderzoeker Trimbos/ervaringsdeskundige 
 • Anne Marsman, psycholoog/redacteur PsychoseNet/ervaringsdeskundige,
 • Wiepke Cahn, hoogleraar psychiatrie, 
 • Michiel Hengeveld, hoogleraar psychiatrie, 
 • Alan Ralston, psychiater/filosoof,
 • Philippe Delespaul, psycholoog, hoogleraar zorginnovatie in de GGZ,
 • Remke van Staveren, psychiater/HART voor de GGZ,
 • Michael Milo, psycholoog, 
 • Menno Oosterhoff, psychiater/blogger.

Door te ondertekenen geef je aan een eind te willen aan deze geldverslindende, zinloze en bureaucratische praktijk.

Overigens is nu nog niet duidelijk wat er uiteindelijk met de (uitkomst van de) petitie zal gebeuren.

Print Friendly, PDF & Email