Persoonlijk herstel en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige en/of chronische psychische aandoeningen is mogelijk. Mits iedereen daar vol op inzet: mensen met psychische aandoeningen zelf, hun naasten en zorgprofessionals; maar ook zorgmanagers, bestuurders en de lokale en landelijke overheid. Dat is de conclusie van het Trimbos-rapport Persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen.

Bron: Persoonlijk en maatschappelijk herstel is mogelijk

Print Friendly, PDF & Email