De Parnassia Groep heeft aan V&VN laten weten het niet eens te zijn met de mogelijke komst van de titels ‘basisverpleegkundige’ (mbo) en ‘regieverpleegkundige’ (hbo) voor verpleegkundigen. In een open brief aan V&VN  vraagt de grootste ggz instelling aandacht voor de beroepstitels voor mbo en hbo verpleegkundigen.

Landelijk is discussie ontstaan over deze nieuwe beroepstitels. De regiegroep die een plan van aanpak maakt om het advies uit het rapport ‘Toekomstbestendige beroepsprofielen in de verpleging en verzorging’ (2015) in de praktijk en in de wetgeving te implementeren, lijkt de titels ‘basisverpleegkundige’ (mbo) en ‘regieverpleegkundige’ (hbo) te adviseren.
De Raad van bestuur, Verpleegkundige Advies Raad en de leden van de Projectgroep mbo-hbo differentiatie van de Parnassia Groep zijn unaniem van mening dat deze beroepstitels geen goede weergave zijn van het verschil tussen beide niveaus.
Een mbo opgeleide verpleegkundige is niet altijd een basisverpleegkundige, zij of hij kan zich verder specialiseren binnen het vakgebied.
De term ‘regieverpleegkundige’ die wordt geadviseerd voor de hbo-opgeleide verpleegkundige, is geen beroepstitel, maar een functienaam. Daarnaast dekt deze titel de lading niet. Het woord ‘regie’ focust slechts op één van de CanMEDS-rollen, namelijk die van organisator. In het beroepsprofiel van de hboverpleegkundige wordt echter vanuit gegaan van alle CanMEDS-rollen, dus ook die van ‘zorgverlener’, professional en kwaliteitsbevorderaar’, çommunicator’, ‘samenwerkingspartner’, ‘reflectieve EBPprofessional’ en ‘gezondheidsbevorderaar’ is. 

Bovendien is de term regieverpleegkundige verwarrend binnen de GGZ, omdat de term lijkt op regiebehandelaar, een term die voorbehouden is aan psychiaters, klinisch psychologen, GZ psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ, verslavingsartsen en een selecte groep medisch specialisten binnen de GGZ.

De Parnassia Groep is verheugd dat in het rapport ‘Leren van de Toekomst’ (2012) een differentiatie is gemaakt tussen beide opleidingsniveaus en dat dit wordt geïmplementeerd in de praktijk.
Dit zorgt ervoor dat de verpleegkundigen niet meer nivelleren naar een soort ‘gemiddeld’ niveau, maar gezamenlijk worden uitgedaagd hun competenties op beide niveaus verder te ontwikkelen. Dit is nodig om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen leveren aan patiënten waarvan de zorgcomplexiteit en intensiteit steeds verder zal toenemen. Binnen het Martini Ziekenhuis wordt de functiedifferentiatie tussen mbo en hbo verpleegkundigen momenteel geïmplementeerd.
Het advies van de Parnassia Groep is om de Wet BIG de beroepstitets ‘mbo verpleegkundige’ en ‘hbo verpleegkundige’ of ‘verpleegkundige bachelor of nursing’ te gaan voeren. Dit is volgens Parnassia Groep de meest duidelijke en volledige weergave van de beide beroepen en maakt zichtbaar waar het onderscheid ligt.

Print Friendly, PDF & Email