De overheid wil dat de geestelijke gezondheidszorg (GGz) sterk verandert. Hoe kijken mensen die deze zorg nodig hebben aan tegen de veranderingen die (gaan) plaatsvinden? Vinden zij de ontwikkelingen positief of juist niet? Wat betekent het voor hun persoonlijke situatie?

Lees verder op Trimbos

Print Friendly, PDF & Email