GGz Centraal heeft een palliatieve unit. Heel bijzonder in Nederland. De ervaringen met palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problemen zijn ook elders beschikbaar via de ondersteuning van speciale zorgconsulenten. Verpleegkundig specialist Heidi de Kam vertelt erover.

Verschillen door GGz-problemen
De Amersfoortse locatie Zon & Schild van GGz Centraal heeft al vijf jaar een palliatieve unit voor mensen met psychiatrische problematiek. Daar is 24/7 zorg beschikbaar, onder meer door speciaal opgeleide vrijwilligers. Heidi de Kam is verpleegkundig specialist en hoofd behandelzaken klinische ouderenpsychiatrie en somatiek. Volgens haar is palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problemen op verschillende manieren anders. ‘Met iemand die psychotisch is of last heeft van schizofrenie communiceer je omzichtiger, bijvoorbeeld. En iemand die al jarenlang op een groep leeft, loopt misschien wat al te makkelijk zomaar ergens een kamer binnen. Dat kun je in een gewone hospice natuurlijk beter niet hebben. Soms hebben mensen door hun aandoening een heel ander lichaamsbesef, waardoor ze simpelweg niet inzien dat ze ernstig ziek zijn.’

Van elkaar gaan leren
Passende palliatieve zorg voor mensen met psychiatrische problemen vergt specifieke kennis en vaardigheden. Die is er in de unit van GGz Centraal. Om de expertise ook breder te verspreiden, is het ZonMw-project ‘Zorgconsulent palliatieve zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis’ opgezet. De Kam is een van de drie consulenten die dit project heeft opgeleverd. ‘Ik ga bijvoorbeeld op verzoek naar een hospice, geef een klinische les of kijk mee met een bepaalde casus. Soms train ik een groep vrijwilligers of de deelnemers aan een regionaal palliatief netwerk. En ik doe ook veel telefonische consulten.’ Een van de projectresultaten is een training voor verpleegkundigen in ziekenhuizen, hospices en thuiszorg. De Kam: ‘Daar is veel belangstelling voor, meer dan wij als consulenten aankunnen. We denken nu aan een train-de-trainer-aanpak, zodat mensen kunnen leren van elkaars kennis en ervaring.’

Lees volledige interview in Palliatieve zorg interviews van ZonMW

Print Friendly, PDF & Email