Recent is het boek ”Psychische klachten bij ouderen: Diagnose en behandeling” verschenen. Een boek boordevol tips, trucs en casusbeschrijvingen voor een breed scala aan gezondheidszorgprofessionals. Arjan Videler, psychotherapeut en onderzoeker bij GGz Breburg, verzorgde de inhoudelijke redactie voor de Nederlandse en Vlaamse situatie en schreef het voorwoord.

Nederland en Vlaanderen vergrijzen in rap tempo. Ruwweg een zesde van de ouderen heeft een psychische stoornis. Het is belangrijk te beseffen dat de meeste ouderen met psychische klachten zich melden in de eerstelijnsgezondheidszorg. Onderscheid maken tussen psychische stoornissen, lichamelijke aandoeningen en verschijnselen die bij normale veroudering horen, is veelal lastig. En zeker in de beperkte tijd die zorgverleners doorgaans tot hun beschikking hebben om dergelijke vragen te verhelderen.

Voor al deze zorgverleners geeft dit boek hulpmiddelen voor de diagnostiek, waaronder een vijftien- en een dertigminuteninterview, korte meetinstrumenten en een overzicht van behandelmethoden. Ook de verwijs- en samenwerkingsopties worden besproken, zowel met somatische en psychologische specialisten als met zorgverleners in de ouderenzorg. Daarnaast bevat het boek allerlei voorbeelden en adviezen hoe de familie te betrekken, die soms als mantelzorger overbelast kan zijn.

Meer informatie over het boek? Klik hier!

Print Friendly, PDF & Email