De afdeling Opvang Verwarde Personen (OVP) heeft de Parnassia Groep Prijs gewonnen. De jury was unaniem in haar oordeel: de opvang verwarde personen is inhoudelijk een ijzersterk en vernieuwend zorgaanbod.

De aanpak van OVP is dat politie, justitie en hulpverlening vanuit één locatie werken om verwarde mensen te helpen en door te verwijzen naar een op dat moment passende voorziening. Dat gebeurt binnen vier uur. Voordat de OVP in Den Haag werd geopend belandden veel verwarde personen in een politiecel en stonden ze vaak binnen enkele uren weer op straat. Bij de OVP zijn nu 24 uur per dag medewerkers aanwezig die direct bij binnenkomst kunnen beoordelen welke zorg de verwarde personen nodig hebben en hoe die het beste kan worden georganiseerd. De OVP bestaat nu ruim een jaar en in die periode zijn zo’n 2.800 mensen opgevangen.

Gemeenten en media zijn zeer geïnteresseerd in de werkwijze van de afdeling OVP. De gemeente Rijswijk heeft zich intussen aangesloten bij de OVP. Waarschijnlijk krijgt deze aanpak ook navolging in andere gemeenten.

Parnassia Groep wil, ook in deze moeilijke tijden, eigen afdelingen blijven stimuleren en enthousiasmeren om te innoveren waardoor patiënten beter behandelend kunnen worden.

Bron: Parnassia

Print Friendly, PDF & Email