Ondanks sloegen ggz instellingen Antes en Parnassia Groep nog de handen ineen. Met ingang van 1 januari 2018 bundelen ook Triversum en GGZ NHN de krachten en gaan verder als één organisatie. De naam van de samengevoegde organisatie wordt ‘GGZ Noord-Holland-Noord’. Onder deze overkoepelende naam blijft de divisie ‘Triversum, kinder- en jeugdpsychiatrie’ bestaan.

“We zijn ervan overtuigd dat we samen een aantal belangrijke zorginhoudelijke verbeteringen kunnen doorvoeren in de regio,” aldus Marijke van Putten, bestuurder van GGZ NHN. “We willen de zorgverlening verder ontschotten en investeren in specialistische ambulante hulp, kennisdeling en ontwikkeling.”

De nieuwe organisatie vormt één logische keten in de specialistische GGZ en kan daarmee de huidige scheiding tussen jeugd- en volwassenen-GGZ beter organiseren. De wijkgerichte werkwijze biedt een integraal aanbod voor jeugd en volwassenen en draagt bij aan de realisatie van de ambitie om gezinnen vanuit één team te helpen.

Vanuit de visie ‘Beter worden doe je thuis’ is verregaande ambulantisering een speerpunt. Guy Berden, bestuurder Triversum: “Intensivering van ambulante behandelingen moet leiden tot afname van opnames en opnameduur en vergroot daarmee het aantal cliënten dat we kunnen helpen in hun eigen omgeving. Daarnaast helpen nieuwe – digitale – oplossingen en middelen ons om de zorg beter af te stemmen op de behoefte van onze cliënten.”

Van Putten noemt de continuïteit van zorg als belangrijk voordeel: “De fusie biedt een uitgesproken kans om een vloeiende overgang tussen hulp aan jeugdigen en volwassenen te realiseren, en hierdoor een bredere bijdrage te leveren aan het herstel van onze cliënten. Ook de kortere lijnen die ontstaan tussen de volwassenen- en jeugd GGZ leveren veel voordeel op voor gezinnen waarin meerdere zorgvragen leven.”

Print Friendly, PDF & Email