Op 2 december j.l. is in opdracht van het Landelijk overleg MANP opleidingen een constructief gesprek gevoerd door een delegatie van hoofdopleiders, verpleegkundig specialisten GGZ en docenten van de Hogeschool Zuyd, Utrecht en HAN met zorgverzekeraar VGZ.

Reden voor dat gesprek is dat VGZ momenteel alleen de VS GGZ die de driejarige opleiding heeft gevolgd als hoofdbehandelaar in de specialistische ( tweede lijn ) ggz accepteert. Eendrachtig hebben de drie Hogescholen de kwaliteit van de M-ANP opleiding en de uitwerking hiervan in de directe patiëntenzorg kunnen toelichten aan de zorgverzekeraar, wat aanleiding heeft gegeven tot verdere verkenningen door de gesprekspartners van VGZ.

Verder is voldoende helder voor het voetlicht gebracht dat de duur van de opleiding alleen te maken heeft met de wijze van bekostiging en niets zegt over de kwaliteit van de opleiding. Op uitnodiging van de opleidingen gaan de gesprekspartners van VGZ een bezoek in de GGZ praktijk brengen. In gesprek met Verpleegkundig specialisten GGZ – zowel driejarig als tweejarig opgeleid – wil men een goed beeld krijgen welke afwegingen in de praktijk gemaakt worden om de opleidingskeuze te maken en hoe dit in de praktijk werkt.

Print Friendly, PDF & Email