Mentalization-Based Treatment (MBT) is een empirisch gevalideerde behandelmethode voor patiënten met een borderline-persoonlijkheidsstoornis (BPS).

Dit artikel vult de bestaande literatuur over MBT aan met een beschrijving van de behandeling van een ‘typische’ MBT-patiënt met een ernstige BPS. Het verloop en de focus van de verschillende fasen van de behandeling met MBT worden beschreven: van het engageren van de patiënt voor therapie en de crisishantering tot de worstelingen in de therapeutische relatie, de weg naar re-integratie in de maatschappij en uiteindelijk het afscheid. Typische MBT-interventies en concepten worden toegelicht en geïllustreerd, om clinici een behulpzame vertaling te bieden van de tot nu toe bestaande literatuur omtrent MBT naar de dagelijkse klinische praktijk.

Tijdschrift voor Psychotherapie, July 2015, Volume 41, Issue 4, pp 253-270

Print Friendly, PDF & Email