Nabestaanden van suïcide vragen vaak niet om sociale steun, vanuit schuldgevoel of schaamte. Het Trimbos-instituut onderzocht of online fora in deze behoefte kunnen voorzien, en of het contact met lotgenoten bijdraagt aan een beter psychisch welbevinden. Conclusie: er wordt steun gevonden, het welbevinden verbetert licht maar psychische klachten blijven vaak voorkomen onder nabestaanden.

Lees verder op Trimbos

Print Friendly, PDF & Email