Samen Sterk zonder Stigma maakt op 8 december aanstaande de uitkomsten bekend van haar literatuuronderzoek ‘Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever’. Dit is het eerste uitgebreide literatuuronderzoek in Nederland naar dit thema. Voor het onderzoek zijn ruim 90 wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke publicaties in de afgelopen tien jaar bestudeerd, zowel Nederlands als Engelstalig. Het betreft met name publicaties over vooroordelen van werkgevers, over diversiteitsbeleid en over strategieën om de houding en het gedrag van werkgevers te beïnvloeden.

Het onderzoek beantwoordt de volgende vragen:

1. Wat is de houding en het gedrag van werkgevers ten opzichte van werknemers met een psychische aandoening?
2. Wat is het gewenste gedrag van deze werkgevers ten opzichte van werknemers met een psychische aandoening?
3. Wat zijn strategieën om de houding en het gedrag van deze werkgevers in positieve zin te beïnvloeden?

De onderzoekers hebben in het verlengde van deze vragen een aantal strategieën uitgewerkt om het openstaan voor de werknemer met een psychische aandoening te bevorderen. Bijvoorbeeld om werkgevers ertoe te bewegen deze werknemers in dienst te houden, het thema op te nemen in het beleid en de openheid over psychische aandoeningen op de werkvloer te vergroten.

Print Friendly, PDF & Email