“Personen met een licht verstandelijke beperking lopen meer kans om traumatische ervaringen mee te maken en lopen vanwege hun cognitieve en adaptieve beperkingen een groter risico op het ontwikkelen van een PTSS. Het is daardoor aannemelijk dat PTSS een veelvoorkomende aandoening is binnen deze doelgroep.

Het is bekend dat mensen met onbehandelde PTTS ook vaak andere psychiatrische (verslaving, depressie etc), gedrags- en lichamelijke problemen hebben en een verminderde kwaliteit van leven. In haar werk als GZ psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog heeft Inge Verhagen veel cliënten gezien met een PTSS. Een stoornis die ook zichtbaar gepaard gaat met veel lijden. Wetenschappelijk onderzoek naar behandeling van PTSS bij cliënten met een LVB is echter schaars. Terwijl de noodzaak tot het ontwikkelen van evidence based behandelingen groot is. Vanwege deze reden is zij dan ook gestart met onderzoek naar de effecten van de traumabehandeling Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) op de klachten van cliënten met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en een licht verstandelijke beperking (LVB).

Het onderzoek is een mutiple base line studie, waarbij 9 cliënten met PTSS en een licht verstandelijke beperking een EMDR behandeling krijgen. Bij deze cliënten worden voor, tijdens en na behandeling wekelijks vragenlijsten afgenomen. Aan de hand hiervan kun je dan zien wat de effecten van de behandeling zijn.

Met dit onderzoek wil Verhagen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van goede zorg die verleend wordt aan cliënten met een licht verstandelijke beperking. Een groep cliënten waarvan bekend is dat ze een 2 tot 4 maal hoger risico lopen op het ontwikkelen van psychiatrische problemen. En dat ze veel gebruik maken van de zorg die de GGZ levert.

Print Friendly, PDF & Email