De zorginstelling GGZ Friesland ziet zich genoodzaakt om in de komende nog eens tachtig volledige arbeidsplaatsen te schrappen. De ontslagen komen bovenop het al eerder bekendgemaakte ontslag voor 120 werknemers, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Bestuurder Adriaan Jansen heeft laten weten dat gedwongen ontslagen nu onvermijdelijk zijn geworden. De nieuwe ontslagronde is nodig omdat de zorginkoop door verzekeraars en gemeenten voor 2015 GGZ Friesland minder heeft opgeleverd dan voorzien. Vooral de jeugd-ggz en de woon- en werkbegeleiding worden hard getroffen. Bij de eerdere ontslagronde werd de hulpverlening ontzien, maar GGZ Friesland kan nu niet meer garanderen dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

Print Friendly, PDF & Email