DE KLANK VAN MACHT | Experiment toont: mensen horen aan de stemklank of iemand macht of status heeft: http://t.co/L7u9Jri0dq (Bron: Lectoraat_GGZ)

Print Friendly, PDF & Email