Aanvraag faillissement Riagg Rijnmond Werknemersorganisatie FBZ is door Riagg Rijnmond op de hoogte gesteld van de aanvraag van een faillissement. Dit slechte nieuws betekent onzekerheid voor de werknemers. De werknemersorganisaties blijven ook nu betrokken bij Riagg Rijnmond en houden vinger aan de pols met betrekking tot de afwikkeling van een faillissement. Zo wordt onder meer nagegaan of er sprake kan zijn van een eventuele doorstart.

Bron: Nieuwsbrief FBZ 13 november 2014

Print Friendly, PDF & Email