De nieuwe jeugdzorgrichtlijn ‘Problematische gehechtheid’ beschrijft goed professioneel handelen bij de signalering, diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheidsrelaties van kinderen en jongeren. De richtlijn is aangenomen door drie beroepsverenigingen in de jeugdzorg. Kinderen en jongeren met een problematische gehechtheidsrelatie voelen zich onvoldoende emotioneel veilig in hun relatie met hun ouders, pleegouders of adoptieouders.

Bron: Nieuwe richtlijn over problematische gehechtheid

Print Friendly, PDF & Email