De komende maanden wordt gewerkt aan grondslagen voor een nieuw verdeelmodel beschermd wonen. Daarmee is jaarlijks een budget van 1,4 miljard euro gemoeid. Een speciale commissie gaat zich hierover buigen. Zij kijkt ook naar innovatiemogelijkheden binnen de sector en naar passende samenwerkingsmodellen tussen gemeenten. Het nieuwe verdeelmodel wordt in de meicirculaire van 2016 verwerkt.

Bron: Nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen

Print Friendly, PDF & Email