Alle gemeenten in Nederland breken dezer dagen hun hoofd over de implementatie van de drie grote decentralisaties: zorg, jeugdzorg en participatie. Met de Participatiewet worden ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet die in de plaats komt van de Wajong (jonggehandicapten), WSW (sociale werkvoorziening) en de WWB (bijstand). Idee van de Participatiewet: één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

Bron: Niet de indicatie, maar de mens telt

Print Friendly, PDF & Email