Ieder(inOp 1 januari 2015 start de Monitor Transitie Jeugd. De monitor is een gezamenlijk initiatief van Ieder(in), LOC, Landelijk Platform GGz, MEE Nederland, Zorgbelang en Uw Ouderplatform.De Monitor Transitie Jeugd zorgt ervoor dat signalen van ouders en jongeren over de veranderingen op het terrein van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering terecht komen waar dat hoort. Bij lokale belangenbehartigers, bij gemeenten en bij de rijksoverheid.

Bron: Monitor Transitie Jeugd in januari van start.

Print Friendly, PDF & Email