Met vier goede gesprekken krijgt Mondriaan Verslavingspreventie het voor elkaar: minder hasjgebruik bij jongeren. Hans Dupont, manager van Mondriaan Verslavingspreventie, promoveerde vorige week op dit thema.

In de wetenschappelijke literatuur is het lastig effectieve preventieprogramma’s op het gebied van alcohol en drugs te vinden. Maar er zijn gelukkig uitzonderingen.

Het doel van dit promotieonderzoek was een geschikte en werkende preventieve interventie te vinden voor adolescenten die cannabis gebruiken en verslavingsgevoelig zijn. Onderzoek wees uit dat er in Nederland geen geschikte effectieve interventies voor deze doelgroep waren. Daarom is in Maastricht de Moti-4 ontwikkeld, de interventie die centraal staat in dit proefschrift, en waarvan de effectiviteit aangetoond is. Deze interventie is gebaseerd op een aantal peilers, zoals motivational interviewing, self monitoring en self determination theory. Jongeren worden uitgedaagd om in vier gesprekken op een andere manier naar hun cannabisgebruik te kijken. Dat blijkt te werken want jongeren die Moti-4 hebben doorlopen gaan minder vaak en minder blowen (gemiddeld ongeveer de helft minder). Jongeren die willen stoppen met cannabis kunnen daar lang over nadenken. Dat peinzen is niet goed, aldus Dupont; snelle actie is geboden.

Moti-4 heeft inmiddels ingang gevonden in een groot deel van Nederland en wordt ook op andere gebieden zoals alcohol en gamen toegepast.

Bron

Dupont, H. (2015). Killing time. Identification of adolescent cannabis users and the development of an early prevention program: Moti-4. Proefschrift, Universiteit Maastricht.

Print Friendly, PDF & Email