Hoogleraar forensische psychiatrie Robbert-Jan Verkes van de Radboud Universiteit vindt dat artsen heel zorgvuldig moeten zijn met voorlichten over het gebruik van antidepressiva en patiënten goed in de gaten moeten houden bij het slikken van deze medicijnen. Onder andere omdat er agressief gedrag kan optreden als bijwerking. Uit nieuw onderzoek dat Verkes op dit moment afrondt, blijkt dat er in sommige gevallen een relatie zou kunnen zijn tussen het slikken van antidepressiva en agressief gedrag. Dat zegt hij in een interview met ZEMBLA.

Hoogleraar Robbert-Jan Verkes vindt dat artsen heel zorgvuldig moeten voorlichten en patiënten die antidepressiva slikken goed in de gaten moeten houden, zeker in de eerste weken dat ze de medicijnen slikken. Ook al is agressie een zeldzame bijwerking. De hoogleraar: “Ik denk dat er in zeldzame gevallen toch een verband is tussen bepaald gedrag en die medicatie. Bij het bijwerkingencentrum Lareb zijn onevenredig veel gevallen gemeld van geweld en antidepressiva als je het vergelijkt met geweld als bijwerking van andere medicijnen. Ook in de Verenigde Staten wordt onevenredig vaak agressie gemeld als bijwerking. Dat geeft te denken, er is wel iets aan de hand naar mijn mening.”

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is het gebruik van de SSRI-antidepressiva enorm toegenomen. Veel mensen hebben er baat bij. Ook in Nederland worden ze door meer dan een miljoen mensen geslikt. Maar de afgelopen twintig jaar blijkt dat er meer bijwerkingen zijn dan aanvankelijk door de industrie is verteld. Voor jongeren wordt het gebruik van deze pillen nu zelfs officieel afgeraden. Omdat er een verhoogd risico op zelfmoord en agressie is aangetoond bij kinderen en adolescenten.

Print Friendly, PDF & Email