Een belangrijke stap is gezet voor professionals binnen de jeugdzorg en de gebruikers van deze zorg. Het Kwaliteitsregister Jeugd is vandaag officieel erkend door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) en Veiligheid & Justitie (V&J). Daarmee is het Kwaliteitsregister Jeugd erkend als enig kwaliteitsregister jeugd, conform artikel 68.a lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg.

Bron: Ministeries erkennen Kwaliteitsregister Jeugd

Print Friendly, PDF & Email