In Nederland wonen naar schatting een half miljoen mensen die blijvend klachten en problemen ervaren als gevolg van hersenletsel door bijvoorbeeld een beroerte, ongeval, ziekte, hartstilstand of hersenoperatie. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor hun werk- en privéomstandigheden.

Woensdag 3 december promoveert Judith van Velzen, medewerker Heliomare Research & Development (R&D), op haar proefschrift Terugkeer naar werk na niet-aangeboren hersenletsel. Judith: “Wanneer patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in Heliomare komen revalideren is vaak een van hun eerste wensen om weer aan het werk te gaan. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Uit de literatuur weten we dat het ongeveer maar 40% van de mensen lukt om binnen twee jaar terug te keren naar eigen, aangepast of ander werk.”
De afgelopen zeven jaar heeft Judith in deeltijd onderzocht hoe het proces van terugkeer naar werk verloopt en welke factoren deze terugkeer versnellen of juist bemoeilijken. Daarnaast is gekeken hoe vanuit Heliomare geholpen kan worden bij terugkeer naar werk door middel van arbeidsrevalidatie. Judith: “Een van de uitkomsten is dat medewerking en steun van collega’s, werkgever en bedrijfsarts van bijzonder groot belang is. Dan kun je denken aan het faciliteren van werktijden en werkzaamheden die passen bij de nieuwe situatie.”

Niet-aangeboren hersenletsel
Niet-aangeboren hersenletsel is een van de expertise gebieden van Heliomare. Heliomare biedt mensen met NAH specifieke ondersteuning bij revalidatie, wonen, dagbesteding, onderwijs en re-integratie. De gevolgen van NAH zijn divers, waaronder vergeetachtigheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid, sombere gedachtes, de weg niet kunnen vinden, passiviteit of lusteloosheid, moeite met praten of het begrijpen van gesprekken, problemen met plannen of concentreren.

Print Friendly, PDF & Email