Nederland heeft in de basis een goed systeem voor geestelijke gezondheidszorg. Maar de noodzakelijke ontwikkeling om zorg in de wijk echt vorm te geven, blijft achter. Die conclusie trekt de Europese koepelorganisatie voor geestelijke gezondheid, Mental Health Europe in een onderzoek naar uitsluiting van mensen als gevolg van klinische, gedwongen of ambulante ggz.

De organisatie Mental Health Europe onderzocht, samen met de universiteit van Kent, hoe het is gesteld met de geestelijke gezondheidszorg in Europa. Ze bestudeerden meer dan 35 Europese landen en verzamelden heel wat data en getuigenissen. De resultaten staan gebundeld in het rapport Mapping and Understanding Exclusion in Europe.
“We hebben proberen te achterhalen in welke mate landen een verschuiving hebben gemaakt van ‘instellingen’ naar een ‘laagdrempelige ambulante zorg’”, zegt Maria Nyman, directeur van Mental Health Europe. “Ons vorige rapport dateert van 2012, dus we konden nagaan in welke mate landen vooruitgang hebben geboekt.”

Mental Health Europe signaleert in haar rapport Mapping and Understanding Exclusion dat er in veel Europese landen nog verschillende belemmeringen bestaan om mensen met een psychische aandoening volwaardig te laten deelnemen aan de samenleving. Voorbeelden hiervan zijn slechte samenwerking tussen overheidsinstanties, gebrek aan maatschappelijke voorzieningen voor mensen met een psychische aandoening en bezuinigingen. En hoewel er bij beddenafbouw in het verleden vooral aandacht was voor Midden- en Oost-Europese landen, blijkt er ook in landen als België, Ierland, Nederland, Portugal en Duitsland nog werk te verzetten. Het onderzoek is een vervolg op vergelijkbaar onderzoek uit 2012.

Nederland
Nederland is wat Mental Health Europe betreft op de goede weg. Het doel om bedden af te bouwen slaagt, maar de opbouw van voorzieningen in gemeenten blijft achter. Dit wordt herkend door GGZ Nederland. Ook voorziet Mental Health Europe belangrijke verbeteringen rond onvrijwillige en gedwongen behandelingen in ons land. De nieuwe Wet verplichte ggz, waar de Eerste Kamer dinsdag 23 januari over stemt, wordt door Mental Health Europe als een grote verbetering voor de rechten van patiënten en familie gezien.  

Er is een Nederlandse vertaling van de samenvatting van het rapport en het hoofdstuk over Nederland.

Bron: GGZ Nederland / De Morgen / Mental Health Europe

Print Friendly, PDF & Email