In mei en september werd bij het programma Kassa bekend dat er wachtlijsten zijn in de specialistische ggz. Uit de Meldactie van het Landelijk Platform GGz bleek dat 21% van de ondervraagden langer dan 8 weken moet wachten op een intake en nog eens 21% langer dan 4 maanden op behandeling. Dit terwijl er zogenaamde ‘treeknormen’ zijn waar verzekeraars zich aan moeten houden. Ook hebben zij de plicht om aan wachtlijstbemiddeling te doen.

Zorgverzekeraars Nederland bagatelliseerde het probleem, terwijl we na de uitzending overspoeld werden door telefoontjes van patiënten. Zilveren Kruis zei zelfs dat ze niet aan wachtlijstbemiddeling doen. Er zijn Kamervragen gesteld. De NZA komt ook met een marktverkenning naar buiten, maar waarom dat zo lang duurt begrijpen we niet. Minister Schippers zegde toe dat deze in oktober zou worden verwacht. Ondertussen wacht 21% van de ondervraagden langer dan 4 maanden op zorg. We hebben inmiddels intensief contact met Kamerleden hierover.

Het Landelijk Platform GGz is van mening dat snelheid in handelen is geboden. En er aanvullende wetgeving moet komen zodat het voor patienten beter geregeld wordt. Nu is het zo dat de klachten van patiënten verergeren door deze wachttijden: we zien een toename van suïcidale gedachten, psychoses en ander leed. Dat moeten we patiënten besparen, aldus Landelijk Platform GGZ.

Meer informatie

De Telegraaf – Wachtlijst voor psychiater door verzekering (19 november)
Platform ggz.nl – Uit onderzoek blijkt: wachttijden psychiater of psychotherapeut ruimschoots overschreden (19 september 2014)
Meldactie wachtlijsten en -tijden gespecialiseerde ggz

Print Friendly, PDF & Email