Een jaar geleden hebben veldpartijen in de ggz harde afspraken gemaakt met oud-minister Edith Schippers van VWS over de aanpak van de wachttijden. Binnen een jaar moesten die binnen de Treeknormen zijn, de maximale wachttijden. Maar dat is niet gelukt en de sector zegt nog een jaar extra nodig te hebben. Dat schiet bij veel Kamerleden in het verkeerde keelgat, zo blijkt bij een Kamerdebat op 31 mei. Het lange wachten is immers schadelijk voor mensen die psychische hulp nodig hebben. Bovendien verkleint het wachten de kans op herstel. Dat meldt de Volkskrant.

Print Friendly, PDF & Email