Veel studies suggereren dat elektro-encefalografische (EEG) neurofeedback gunstig kan zijn bij de behandeling van ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Echter, het aantal goed gecontroleerde studies is laag en neurofeedback technieken worden beschouwd als zeer controversieel. In dit eerste gerandomiseerde, sham-gecontroleerde onderzoek werd de werkzaamheid (in vergelijking met sham neurofeedback) en efficiëntie (in vergelijking met meta-cognitieve therapie) onderzocht van een standaard EEG neurofeedback protocol bij volwassenen met ADHD. Er zijn geen specifieke effecten aangetoond van neurofeedback op ADHD-symptomen bij volwassenen.

Lees gehele artikel in de Lancet.

Print Friendly, PDF & Email