In 2015 biedt Achmea aanbieders de mogelijkheid om een standaardcontract of een kwaliteitscontract af te sluiten. Eén van de eisen voor het kwaliteitscontract is een kwaliteitscertificaat van de beroepsvereniging. Dit verkrijgt u na deelname aan het visitatietraject.Met de mogelijkheid om een kwaliteitscontract af te sluiten beloont Achmea aanbieders die zich inzetten voor transparante zorg met een focus op kwaliteitsverbetering.

Bron: Kwaliteitsvisitatie beroepsvereniging eis kwaliteitscontract Achmea

Print Friendly, PDF & Email