Praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken vinden het moeilijk om vermoedens over disfunctioneren van de huisarts aan te kaarten. Ze weten bij disfunctioneren van de huisarts minder goed hoe te handelen dan bij disfunctioneren van een collega-praktijkondersteuner. Dat blijkt uit een vragenlijst die Nivel voorlegde aan 340 verpleegkundigen en verzorgenden van thuiszorgorganisaties en praktijkondersteuners in huisartsenpraktijken.

Bron: Medisch Contact

Print Friendly, PDF & Email