146 Uit onderzoek dat Zorginstituut Nederland, in opdracht van minister Schippers van VWS heeft uitgevoerd, blijkt dat de kosten van de reguliere instellingen voor verslavingszorg de afgelopen jaren zijn gedaald en dat de geleverde zorg meer oplevert dan dat ze kost. 259 Uit de cijfers blijkt dat de kostendaling (in de periode 2009 – 2011) uitsluitend voor rekening komt van de reguliere instellingen voor verslavingszorg (van € 465 mln. naar € 443 mln.).

Bron: Kosten reguliere verslavingszorg gedaald

Print Friendly, PDF & Email