Vandaag exact 8 jaar geleden voerde ik mijn eerste gesprek met een EPD- en eHealth leverancier over de uitwisseling van data tussen beide systemen. Ik als klant had beide partijen samen om de tafel gebracht. Vanuit beide partijen zou ik dan ook rekeningen ontvangen voor het gevoerde gesprek, ik had er immers op aangedrongen. In het gesprek was de conclusie getrokken dat de uitwisseling van data geen probleem zou zijn. De heren vonden elkaar aardig en binnen een jaar zou tweezijdige data-uitwisseling tussen beide systemen mogelijk zijn. Dit gesprek heb ik sindsdien ieder jaar opnieuw gevoerd zien worden.

In mijn ogen moeten leveranciers zich inmiddels echt gaan schamen: eindgebruikers hebben hier last van. Patiënten werken inmiddels in verschillende digitale omgevingen, omdat de heren er samen niet uitkomen.

Lees verder op blog van Bram van Leeuwen, Adviseur eHealth bij Redmax.

Print Friendly, PDF & Email