Psychiater Van R. die ondanks een veroordeling voor het bezit van kinderporno werkte in patiëntenzorg, stapt op bij zijn huidige werkgever GGZ De Hoop. In een gezamelijke verklaring laten GGZ-instelling De Hoop en Van R. weten dat de positie van Van R. onhoudbaar is geworden.

De psychiater was bij zij solliciatie open geweest over zijn veroordeling. Maar deze informatie was alleen bekend bij enkele leidinggevenden. Directe collega’s en patienten waren hier eerder niet van op de hoogte. En dat leverde onrust op binnen de instelling.

Voor zijn indiensttreding bij De Hoop in 2013 was de psychiater veroordeeld vanwege het in bezit hebben van kinderporno. Van de Inspectie van de Gezondheidszorg mocht hij zijn vak blijven uitoefenen maar wel met een aantal beroepsbeperkingen.

Jaap de Gruijter, voorzitter van de raad van bestuur van De Hoop:
‘Er zijn cliënten die niet in behandeling durven te gaan of die niet volledig open durven te zijn over hun hulpvraag. Dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. Het belang van onze cliënten moet altijd voor gaan.’

De Hoop en de psychiater hebben nu dus alsnog besloten de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Print Friendly, PDF & Email