De politiek vroeg eind november terecht aandacht voor de situatie van kinderen van verslaafde ouders. De kindcheck in de KNMG-meldcode is een belangrijk instrument om kinderen in dergelijke risicovolle situaties vroeg in beeld te krijgen. In aanloop naar een gesprek in de Tweede Kamer over verslavingszorg stelde de PvdA op 2 december dat artsen bij volwassenen met een verslaving altijd moeten controleren of er kinderen zijn en hoe het met hen gaat.

Bron: Kindcheck: meer kinderen in risicovolle situaties in beeld

Print Friendly, PDF & Email