Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de gecontracteerde substitutieafspraken over 2015. Ook biedt zij de ‘Substitutiemonitor – Rapportage afsprakenmonitor juli 2015’ aan.

Bron: Kamerbrief over substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn

Print Friendly, PDF & Email