Er wordt zoveel bezuinigd op de jeugdhulp, dat verantwoorde zorg niet meer mogelijk is. Dat zeggen veel aanbieders van jeugdhulp in een rondgang door koepelorganisaties Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra. De korting op het budget voor jeugdhulp was landelijk afgesproken op 3 procent, maar in de praktijk dreigen gemeenten veel scherper te contracteren.

Bron: ‘Jeugdhulp te streng gekort’

Print Friendly, PDF & Email