De redactie van PsyNed kreeg onderstaande ingezonden brief gericht aan de directeur curatieve zorg van VWS inzake misstanden in de GGZ. Wij plaatsen deze brief in het kader van de opinie en actualiteit. NB: Ook de (volgens de auteurs) reacties van de genoemde psychiaters zijn geplaatst. 

Geachte mevrouw Esman, 

Onder verwijzing naar bijgevoegd artikel uit Algemeen Dagblad (mei 2015) en onderstaand schrijven van twee prominente psychiaters, wenden wij ons graag tot u met het volgende.

Er zijn steeds meer indicaties, niet alleen in dagbladen maar ook in wetenschappelijke literatuur, o.a. in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (bijlage), dat meer en meer patiënten in de GGZ zich gedwongen voelen tot suicide, zich aan te melden voor euthanasie/de Levenseindekliniek en bij de Nederlandse vereniging voor vrijwillige euthanasie omdat, onder regie van VWS, de GGZ is ontmanteld, ‘er geen behandelplaats meer beschikbaar is’ en omdat doodzieke mensen vanuit een klinische omgeving letterlijk op straat worden gezet.

Steeds meer patienten komen levensbedreigend klem te zitten, terwijl (beloofde) decentrale zorg nonadequaat blijft. 

Zijn u en uw departement hier niet systeemverantwoordelijk voor ? En is dat naast een politieke ook niet een ambtelijke verantwoordlijkheid? U voedt immers uw bewindslieden.

Deze schrijnende situatie geldt o.a. voor bordeline patienten (zie bijlage). Terwijl er inmiddels voldoende academische & praktijk indicaties (zie onder) zijn dat meer dan de helft van deze patientenpopulatie genezen kan worden (en tot 72% zelfs grotendeels), wordt er onder de systeemverantwoordlijkheid van VWS direct en indirect steeds vaker voor gekozen deze patienten niet langer te behandelen. Elke ggz professional (en waarschijnlijk zelfs een basisschoolleerling) kan u uitleggen dat dit korte termijnbeleid inzake GGZ leidt tot maatschappelijke overlast, blijvende invaliditeit/non-participatie, meer risico op drugsproblematiek en aanhoudende zorgconsumptie. Hoe ijzingwekkend en kosteninefficient vindt u dat ? 

Uw minister verschuilt zich, aldus kenners, vooral achter het RA Rutte 2 en het uitgavenkader Zorg. U weet wel beter, u wilt voor elke patient in medische nood de meest doeltreffende en doelmatige curatieve patientenzorg, toch ?

Dat gezegd hebbende stelllen wij u, naast bovenstaande vragen, ook graag de volgende vragen:

  • Wat vindt u als mens van de casuistiek, zoals beschreven in de gevoegde krant en bevestigd door onderstaande prominente psychiaters ?
  • Wat vindt u als verantwoordelijke beleidsmaker van de casuistiek, zoals beschreven in de gevoegde krant en bevestigd door onderstaande prominente psychiaters ?
  • Bent u het met ons eens dat genoemde bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg leidt tot enorme medische en maatschappelijke schade, zo ja waarom, zo nee, waarom niet ?
  • Wanneer denkt u dat dit soort problematiek, zoals oa beschreven in het genoemde krantenartikel, verleden tijd is?
  • Blijkens een recente opiniepeiling (Telegraaf) vindt het algemene publiek dit beleid evenzo gruwelijk. Wat vindt u hiervan?
  • Wanneer maakt u werk van vroegsignalering en preventie, waar GGZ professionals en lpggz al jaren voor pleiten en evident economischer is?

Zoals u bekend is een zgn. ‘burgerbrief’ een in de Grondwet verankerd recht. Een procedureel antwoord of verwijzing naar kamerstukken achten we niet opportuun. Wij verzoeken u vriendelijk ons een inhoudelijk en schriftelijke reactie te sturen.

Met dank en vriendelijke groet,
Marcel Hagemeyer en Louis de Vos


Bijlagen en verwijzingen:

http://www.ggznieuws.nl/home/vaker-zelfmoord-door-bezuinigingen-ggz/
http://m.ad.nl/ad/m/nl/4560/Gezond/article/detail/4026068/2015/05/16/Borderline-patiente-Ik-wil-niet-dood-ik-wil-alleen-hulp.dhtml

http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/138929/Aantal-suicides-in-de-ggz-gestegen.htm

Peiling:

http://www.telegraaf.nl/watuzegt/24005298/__Opvang_verwarde_mensen_schiet_tekort__.html

Universiteit Maastricht, Vrije Universiteit en Universiteit Leiden publiceren in het juni 2006/ JAMA-Archives of General Psychiatry:
http://www.kennislink.nl/publicaties/borderline-is-te-genezen

http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/31191/borderline_vaak_te_genezen

http://mijnkladblog.nl/2015/05/16/ik-wil-niet-dood-ik-wil-alleen-hulp/

http://medischcontact.artsennet.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/138929/Aantal-suicides-in-de-ggz-gestegen.htm

Reacties psychiaters

“Vanuit de klinische praktijk signaleer ik eveneens dezelfde zorgelijke tendens. Goed dat deze kamervragen gesteld worden. Deze ‘Verelendung 2.0’ zou niet mogen bestaan in een beschaafde samenleving.” (Esther van Fenema, Psychiater bij Leids Universitair Medisch Centrum)

“Ben blij te horen over kamervragen – dit betreft een zeer verontrustende tendens die niet onopgemerkt mag blijven.” (Prof. dr J. van Os, Chairman, Dept. Psychiatry and Psychology at Maastricht University Medical Centre)

Print Friendly, PDF & Email