Impulsieve mensen die van een verslaving af proberen te geraken, hervallen sneller dan anderen. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Laura Stevens (Universiteit Gent). De resultaten van het onderzoek zijn een stap vooruit in de behandeling van personen met een drugsverslaving.

Een verslaving wordt steeds vaker gezien als een chronische hersenziekte. “Helaas zetten heel wat mensen met een verslavingsproblematiek hun behandeling vroegtijdig stop”, aldus onderzoeker Laura Stevens. Uit diverse studies is al gebleken dat druggebruikers die het behandelingsprogramma vroegtijdig verlaten, meer kans hebben om kort na de behandeling te hervallen. Dat maakt het moeilijk om mensen van hun verslaving af te helpen.

Om de behandeling beter af te stemmen op de noden van gebruikers, onderzocht Laura Stevens welke gebruikers een hoger risico lopen om hun behandeling vroegtijdig te stoppen en later te hervallen. Concreet: stappen impulsieve mensen sneller uit hun behandeling, en hervallen ze dan ook sneller dan anderen in hun verslavingsgedrag?

Ja, zo blijkt. Laura Stevens onderzocht een groep druggebruikers in drie residentiële ontwenningsprogramma’s. De gebruikers die bij de start van hun behandeling meer impulsieve keuzes maakten in een aantal computertaken, waren ook meer geneigd om het ontwenningsprogramma vroegtijdig te verlaten. Bovendien bleek deze groep een hoger risico te lopen om kort na het stopzetten van de behandeling te hervallen in het verslavingsgedrag.

Onderzoeker Laura Stevens: “Impulsiviteit hangt sterk samen met controleverlies – iets wat bij verslaafden zeer sterk aanwezig is. We moeten de huidige behandelingsprogramma’s dan ook beter aanpassen. Nu leggen we daarin sterk de nadruk op zaken die bij impulsieve mensen minder functioneel zijn. Zij hebben bijvoorbeeld meer moeite met plannen, behoeftes uitstellen of aandachtig zijn. Zo’n behandeling is met name voor de meest impulsieve druggebruikers zeer veeleisend, wat de kans verhoogt dat ze uit het ontwenningsprogramma zullen stappen. Hierdoor bestaat het risico dat deze kwetsbare groep niet de nodige behandeling krijgt, en steeds verder in het verslavingsgedrag evolueert. ”

De oplossing: een meer geïndividualiseerde aanpak van drugsverslaafden, waarbij de mate van impulsiviteit – naast andere risicofactoren – gescreend wordt en de behandeling hieraan aangepast wordt.

Bron: persbericht Universiteit van Gent

Print Friendly, PDF & Email