Met hun behaalde resultaten op het gebied van vaktherapie, heeft i-psy Vaktherapie een prijs gewonnen binnen een interne, zorginhoudelijke competitie. Parnassia Groep organiseert elke twee jaar een interne wedstrijd op het gebied van zorg-innovatie en patiënttevredenheid.

Bron: i-psy vaktherapie wint prijs zorg-innovatie

Print Friendly, PDF & Email