De NHG-Standaarden en multidisciplinaire richtlijnen vormen de basis van het goed kunnen uitoefenen van de poortwachtersrol, ook voor de GGZ. Instrumenten die niet gevalideerd zijn, kunnen niet bijdragen aan een zorgvuldige zorgverlening. Het verplicht stellen van een (ongevalideerd) screeningsinstrument is daarom volgens de huisartsenorganisaties ongewenst.

Bron: Huisartsenorganisaties tegen verplicht stellen screeningsinstrument GGZ

Print Friendly, PDF & Email