We krijgen signalen van huisartsen dat in contracten voor 2015 het gebruik van een door de verzekeraar aangedragen screeningsinstrument verplicht wordt gesteld voor patiënten met psychische problematiek. In een brief hebben LHV, NHG en InEen de verzekeraar opgeroepen te respecteren dat de beroepsgroep handelt op basis van professionele autonomie die gefundeerd is op wetenschappelijke richtlijnen.

Bron: Huisartsenorganisaties tegen verplicht stellen screeningsinstrument GGZ

Print Friendly, PDF & Email