HSK heeft uit handen van de KIBG (Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ) het ‘Gouden Randje’ ontvangen. Deze award wordt uitgereikt aan de GGZ-aanbieders die ‘bovengemiddeld positief worden beoordeeld’ en zich ‘bovengemiddeld inspannen om ervaringen van hun cliënten te verzamelen en deze te benutten ter verbetering van het zorgproces’.

Het Gouden Randje vormt een extra erkenning voor de inspanningen om cliëntervaringen te verzamelen,  te benutten en hier transparant over te zijn. Daarnaast is het een aanmoediging voor GGZ-aanbieders om energie te (blijven) steken in het meten van cliëntervaringen. 

Voor het toekennen van het Gouden Randje is gekeken naar het aantal waarderingen op Zorgkaart Nederland in de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2017, gerelateerd aan het aantal behandelde cliënten in de Basis-GGZ in 2016. HSK kreeg gemiddeld een 8.7 uit 856 waarderingen. Uit de aanbieders met (relatief) de meeste waarderingen, zijn vervolgens die aanbieders geselecteerd waarbij meer dan 75% van de waarderende cliënten aangeeft de aanbieder aan te bevelen en/of waarvan het gemiddelde waarderingscijfer hoger is dan een 8. Tot slot zijn de waarderingen en cliëntervaringen van verschillende bronnen kwalitatief geanalyseerd. Er is gebruik gemaakt van meerdere informatiebronnen: Zorgkaart Nederland, de ingediende zelfevaluatie 2017, de openbare (CQ) gegevens op Zorginzicht (Zorginstituut Nederland) en de website van de aanbieder zelf.

Print Friendly, PDF & Email