HR-professionals hebben geen tot nauwelijks kennis van psychiatrische problematiek, hoewel zij de eersten zijn die zich zouden moeten bekommeren om het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Chief Human Resources Officer Noma Bruton is van mening dat HR-professionals in staat zouden moeten zijn om psychische problemen te signaleren en daarop actie te ondernemen.

In vrijwel iedere organisaties is tegenwoordig een EHBO-doos aanwezig en zijn medewerkers getraind in reanimeren. Organisaties zijn echter totaal niet voorbereid op het identificeren en helpen van medewerkers met psychische problemen. En dat terwijl – volgens het Trimbos instituut 1 op de 5 volwassenen in Nederland in het afgelopen jaar een psychische aandoening had. Bijna de helft (43%) van de Nederlanders zal in zijn of haar leven last hebben of krijgen van een psychische aandoening. Dat kan bijvoorbeeld een stemmingsstoornis, een angststoornis of een stoornis door het gebruik van alcohol of drugs zijn. Ziekteverzuim als gevolg van psychische aandoeningen kost de samenleving jaarlijks €2,7 miljard. Binnen iedere organisatie zullen dus psychische stoornissen regelmatig voorkomen.

Terugdringen stigma

HR kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de geestelijke gezondheid op de werkvloer door het terugdringen van het stigma rondom psychische aandoeningen. Stigmatisering is vaak het gevolg van een gebrek aan kennis. HR kan en moet een rol spelen bij het anders gaan denken over geestesziekten.

Als het stigma verdwijnt zijn medewerkers met een psychische aandoening eerder genegen om zich te laten behandelen. Nu laat slechts een klein gedeelte zich behandelen.

Bron: ‘HR-professionals zouden een GGZ EHBO-training moeten volgen’

Print Friendly, PDF & Email