c9 175 De gemeente Houten sluit zich voor het alcohol- en drugspreventiebeleid aan bij een regionale aanpak, genaamd ‘Nuchter Verstand’. Onder het motto ‘Nuchter Verstand: gebruik je verstand, blijf nuchter!’ werken straks tien gemeenten samen aan het voorkomen en tegengaan van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. 205 Op dit moment zijn het vijf gemeenten, voornamelijk in het westelijk deel van de provincie Utrecht.

Bron: Houten sluit zich aan bij regionale aanpak alcohol- en drugspreventie

Print Friendly, PDF & Email