Net als in de voorafgaande decennia staan de meeste Nederlanders niet afwijzend tegenover (ex-)psychiatrische patiënten, maar zijn zij wel terughoudend om hen in de privésfeer toe te laten. Dit blijkt uit een landelijke studie naar psychische aandoeningen in de volwassen bevolking, gepubliceerd in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

In het onderzoek werd de houding van het publiek tegenover (ex-)psychiatrische patiënten gemeten en werd onderzocht of deze verschilt naar achtergrondkenmerken (demografie, eigen psychiatrische voorgeschiedenis). In Nederland ontbrak namelijk actuele informatie over de houding van de bevolking tegenover (ex-)psychiatrische patiënten en welke bevolkingsgroepen in het bijzonder stigmatiserende opvattingen hanteren.

Ruim 70% van de respondenten zei geen bezwaar te hebben een (ex-)psychiatrische patiënt als buurman, vriend of collega te hebben. De bereidheid nam echter sterk af als het ging om het accepteren van een patiënt als schoonzoon of babysitter: dan uitte een kleine 30% geen bezwaar. Een vergelijking met eerdere Nederlandse bevolkingsonderzoeken liet zien dat sinds 1987 de bereidheid (ex-)psychiatrische patiënten in het eigen leven toe te laten niet sterk verbeterd is.

Bron: TvP (Houding van de algemene bevolking ten opzichte van (ex-)psychiatrische patiënten; resultaten van NEMESIS-2, Tijdschrift voor Psychiatrie 57 (2015) 11, 785 – 794)

 

Print Friendly, PDF & Email