Het uitgangspunt voor het onderzoek naar cliëntenperspectieven is dat de veldnorm voor het hoofdbehandelaarschap geen doel op zich is, maar een bijdrage moet leveren aan (een verbetering van) de kwaliteit van individuele behandeltrajecten.

Bron: Hoofdbehandelaarschap en kwaliteit van zorg

Print Friendly, PDF & Email